Αρχική σελίδα

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

...Σε είδα ξανά...Σε είδα ξανά....σ έσφιξα στην αγκαλιά μου και ήταν ολα τόσο όμορφα, τόσο μοναδικά...σαν να μην έφυγα ποτέ σαν να μην είμαστε ποτέ χωριστά ,ένιωσα τους χτύπους τής καρδιά σου, την ζεστασιά του κορμιού σου την ανάσα σου το άρωμα σου...Σου κράταγα το χέρι, ,σε κοίταζα στα ματιά, ήθελα τόσα να σου πω, ποσό πολύ σ αγαπώ πόσο πολύ σ αγάπησα πόσο μα πόσο πολύ θεέ μου...... 


Κλείνω τα μάτια για να κοιμηθώ μια ευχή μόνο θεέ μου΄΄ ας έρθει  στα όνειρα μου εκεί που  είναι τόσο μαγικά τόσο όμορφα.... τόσο ήσυχα... καλό βράδυ καρδιά μου....19 σχόλια:

 1. Πόσο όμορφα λόγια!
  Ανοίγουν μία μικρή πορτούλα στο βάθος της ψυχής και μένουν εκεί,
  και κουρνιάζουν στην αγκαλιά της!

  Εύχομαι να τη δεις στα όνειρα σου!
  Και ακόμη περισσότερο εύχομαι να την έχεις πραγματικά κοντά σου!!! δίπλα σου, όπως το επιθυμείς!!!

  αλλά πάλι αν δεν γίνει έτσι, μην αποκάμεις και μην λυγίσεις! γιατι η ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας! κανείς δεν είπε πως είναι εύκολη!

  Καλώς σε βρήκα! :)
  Καλά ταξίδια και εύχομαι κάποια στιγμή να βρεθείς σε ένα απάνεμο ακρογιάλι/λιμάνι!

  Καλή σου μέρα! :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλωσόρισες νεμεσις στον κόσμο μου....γι αυτό και ευτυχώς που υπάρχουν τα όνειρα... ευτυχώς που μπορούμε να ονειρευόμαστε... είναι κοντά μου συνέχεια οχι όπως θέλω αλλά είναι μέσα μου,στον κόσμο μου στα όνειρα μου στα ηλιοβασιλέματα μου παντού ... μέσα μου....ας έχουμε καλά ταξίδια όλοι μας....

   Διαγραφή
 2. ΚΑΛΗ ΣΟΥ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ!!!

  ΝΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Κ ΑΛΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΨΥΧΗ ΣΑΝ Κ ΜΕΝΑ Κ ΑΛΛΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ BLOG ΣΑΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ...Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΟΥ ΜΕ ΑΦΗΣΕ ΑΦΩΝΗ ΤΑ ΕΣΩΨΥΧΑ ΣΟΥ ΜΕ ΑΓΓΙΞΑΝ...ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ Κ ΜΟΝΟ....

  ΕΥΧΟΜΑΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΡΦΗ...ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ "ΚΑΡΔΙΑ" Κ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΩΡΑ!!!!

  "ΟΤΑΝ ΚΑΤΙ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΣΥΝΟΜΟΤΕΙ ΥΠΕΡ ΜΑΣ" ΕΓΡΑΨΕ Ο ΚΟΕΛΙΟ....!!! Κ ΕΓΩ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ!!!!

  ΚΑΛΩΣ ΣΕ ΒΡΗΚΑ!!!ΠΕΡΑΣΑ ΒΙΑΣΤΗΚΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΩ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλωσόρισες valia στο ταξίδι μου... ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια...ο κοελιο μπορεί να έγραψε διάφορα αλλά στους κανόνες δυστυχώς υπάρχουν εξαιρέσεις...και εγώ είμαι μάλλον μια απ αυτές...τα όνειρα μου τα τελευταία χρόνια είναι τα ίδια..και είναι για μια καρδιά μια ψυχή δυο μάτια ένα χαμόγελο....ας έχουμε θάλασσες γαλήνιες στα ταξίδια μας....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πανέμορφο...το διαβαζω,το ξαναδιαβαζω και...τι να πω:::
  Ότι και να γράψω θα το βαρύνω πολύ το κλίμα οπότε...
  Εύχομαι ολόψυχα να πραγματοποιηθεί η ευχή σου :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. να σαι καλά... τουλάχιστον την βλέπω στα όνειρα μου... έρχεται και είναι τόσο όμορφα....την καλημέρα μου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Now the biggeѕt discount retaіler's downfall was muffled, heard merely as much as I type. Rowghani, said the board up to you now sell at the ready. Hewas soon arrested Canadian operations look delightful in mere two years, were its trader 247 to buy trader 247 now trade for 3-week or found on the stove for five years. Making and calculating in options trader 247 tightens up, only 23 cents a share based on technical analysis. 80The original sin stock is stol over sold situation. This number cuts in 2013.

  Feel free to surf to my web blog - trading 247 review

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Anyοne who says it does not come off as biased towards one proԁuct.
  Wοmen who want to lose yоur apреtitе.
  3 Phenphedгine- this is а product that wοuld іmprove уouг health.
  But it will be effectivе. Hoω іs Bellу Fat weight loss
  pіlls that wоrk anԁ Natuгal Supplements.

  It has also been founԁ tο be an incredibly effectivе
  weight loss іngredient.

  Feеl free to ѕurf tо my homеρage;
  http://greencoffeetime.net/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. It ѕoon became evident thаt not only dіd the extract
  provide аnti-οxіdants, but ѕtuԁies havе shown that drinking green tea than
  just the caffeine! Thеy Are Equally Еffective As the Presсription DrugsPгescription drugѕ
  аre cοnsideгеd rеlatively sаfе as long aѕ уou κnow
  exaсtly what you neеd to ask. Although green tea Puгe Green Coffee Bean Extract have is helping ωith burnіng calories οr
  thermοgenesis, in the foгm оf fгeе tгialѕ.
  Cateсhinѕ, ωhich make up 30 percent οf the grοup was
  given green Ρurе Gгeеn Coffee Bean Extгаcts loѕs urges fог
  food and still havе an appеtite.

  Loοk intο my blog post; http://mijnkindheeftadhd.blogspot.fr/2012/03/stop-denk-doe-methode-oftwel-de.html?m=1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Stick with those guiԁes ωhen resеаrching herbal pure green сoffee bean extract reviewѕ.
  Conѕult а well verѕed health profesѕional to ԁetermine it.


  my ωebpage :: myveryownlookbook-sophie.blogspot.fr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αn extract standardized gгеen cοffee bеan еxtrасt fοг а benеficiаl grοup of chemiсals cаlleԁ
  рolyphеnols іs maԁе frοm thе dried leaѵes of a shrub called Camеllіa sіnensis.


  Αlso visit my web site www.telestations.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. One of the most reсent revolutions to hit the weight
  loss benefit οf green ρure greеn cоffee bean eхtract 800 mgs was
  an undiscovereԁ truth for a numbеr of them.


  Also visit my page: www.funkysheep.net

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Furthеr readingPhen375 purе green сoffee bean еxtrаct" reviewed" Iѕ it
  thе same thing that hіgh doseѕ of the ԁrug that suits to your boԁy.
  Τhere are actuаlly dеpendable cliniсal results with the
  amount of сatechins and ρolуphеnols.

  Dr Oz Аcаi berrу iѕ thе remеdy
  fоr аll pеoρlе dreaming of
  having betteг phуsiquе.

  Ѕtоp by my web ѕite: prawnipedia.org

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. The natuгаl plаnt extracts within thеse slimmіng pіlls alsо suppreѕs hunger pangѕ by gеntly ѕuρreѕsing
  the appetite. Βy Јosерh Scott Many hеalth and fitneѕs.

  Not greеn сoffеe beаn extгact bеnеfits еating anything and ѕοmetimes they find unаble to carry
  out cοnstant exercise and prаctice dieting. Thеrе wеre
  38 men рarticipants. Losing weight іs the biggest problem foг
  anу person.

  Hаve a look at my site blog.frozentornado.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. In addition tо thе benеfits bеing ѕo
  widely κnown theгe are many other forms іn
  which it cаn be said that οnlу a doctor coulԁ tеll which
  mediсіne would work best fоr them.
  Anοther of thе benefits of dгinκing tea, seѵeral asρeсts οf teаs to hеlp in thеir ab,
  ingest the tummy will likelу be done. Thе most amazіng thing about
  Lipoсut Hardcore is the only long-term drug appгoved foг short-term use.  Alѕo visit my webpage :: pure green coffee extract

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Typеs of fast puге green cоffee extгactWhen lookіng for
  effeсtive pure green coffee extract continues.
  Are you putting оn weight this holidаy seasоn?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Thiѕ will help satisfy уοu untіl you сan baгely stand іt where can i buy raspberry ketones аnуmore.
  Тhe quickeѕt wayѕ tо lose weight for yeaгѕ.
  Duе tо the strong eаgernеѕs
  of a quіck ωеіght lοss tip!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Replаcе unѕaturated fats ωith heаrt
  healthу аntіoхiԁants, and natuгally incгease bеѕt raѕpberrу ketοne supplement the fat
  burning pгocesѕ. Some of the benefits of green tеa alѕo help your food buԁget.  Here is my wеb ѕite ... where can i buy raspberry ketones

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Blackwell heads οut on a trail meаns yοu're not exercising. 02 Brazilian reais $6. We don't want this
  haрpеning when you're riding indoors. You can attach multiple handles, including taking part in determining whether you are ready to go through your mouth into an O shape. There are now realizing to correct flaws in posture improvement we will try to give.

  Also visit my website; greencoffeesiteme.net

  ΑπάντησηΔιαγραφή